Designed by | Vision Design
Hoërskool Goudrif
Welkom
Hoërskool Goudrif is die akademiese leier in ons omgewing! Die skool bestaan al sedert 1959 en strewe na die lewering van top-resultate op alle gebiede en die lewering van top gehalte onderwys. Ons is trots op ons akademiese uitslae, wat onder leiding van uitstekende gekwalifiseerde personeel behaal word en word beskou as een van die toppresteerders in die Boksburg/Germiston-distrik! Ons bied verskeie leerareas en gepaardgaande keusevakke vir sowel ons junior fase en ons sekondêre fase aan wat jou sal verseker van 'n goeie toekoms, watter beroep jy ook al in gedagte mag hê. Ons skep 'n gedissiplineerde omgewing en ruimte waar elke leerder akademies tot sy volle potensiaal kan ontwikkel. Ons fokus op die ontwikkeling van elke leerder as mens en andersins, en daarom is ons visie:
ROEPINGBEWUSTE ONDERWYS!
Uit die Hoof se kantoor
Hoof
Hoërskool Goudrif is een van dié spogskole aan die Oosrand wat in vele opsigte 'n leidende rol speel en al hoe sterker op die voorgrond tree. Dit is met 'n diepe dankbaarheid dat die skool kan terugkyk op 2011 met besef dat alle eer ons Hemelse Vader toekom. Baie dankie aan al ons ouers asook die breë gemeenskap vir hul lojale ondersteuning en harde werk gedurende die jaar. Ons skool het 'n pragtige ouerkorps waarop die skool staatmaak. Baie geluk aan al ons leerders wat op vele terreine skitterend presteer het en hulle kant in alle opsigte gebring het. Baie dankie aan die beste personeelkorps vir u toewyding en harde werk. Die skool het uiters bekwame personeellede en dit is 'n voorreg om saam met u te kan werk. U vorm die hartklop van Hoërskool Goudrif. Baie dankie aan 'n uiters bekwame Beheerliggaam vir die professionele leiding en wyse waarop u die skool en die gemeenskap dien. U het u stempel op vele terreine deeglik afgedruk. Graag bedank ek ook ons Hemelse Vader vir Sy leiding en beskerming die afgelope jaar! Met ons oë gevestig op Jesus Christus sal ons aanhou om roepingbewus te dien!
Kliek hier om Goudrif se App af te laai
Visie
Roepingbewuste Christelike Onderwys
Missie van die skool
Om, met die hulp van God, en met samewerking tussen personeel en ouers, die jeug in ons skoolgemeenskap op te voed en te onderrig om selfstandige en verantwoordelike burgers van ons land te wees.
Feedback
Specials